ONW Mens Varsity vs SME 011210 - jeffphillippiphoto